Přechod k jiné pojišťovně

Pravidla přechodu

Na začátek byste měli vědět, že zdravotní pojišťovnu můžete měnit pouze jedno za rok. A aby toho nebylo málo, tak musíte změnu hlásit v dostatečném předstihu. Jsou stanoveny pouze dva přestupní termíny – první leden a první červenec. Změnu pojišťovny musíte nahlásit minimálně tři měsíce dopředu.

V dnešní době je k dispozici sedm zdravotních pojišťoven. Všechny vám samozřejmě nabídnou určit benefity. Ne vždy se však vyplatí přihlížet pouze k nim, jelikož se většinou jedná o krátkodobý charakter. Zajímejte se proto především o to, jaké má daná pojišťovna pokrytí. Tím chceme říct, se kterými zařízeními a lékaři má pojišťovna smlouvu.

Když si dáte pozor na včasný termín, pak už jde vše celkem hladce. Jediné, co musíte udělat, je vyplnění a podání přihlášky k nové pojišťovně. Výhodou je, že v té staré nic rušit nemusíte. Formulář k vyplnění je k dostání na pobočkách či webech pojišťoven.

Co si vzít sebou?

Vydáte-li se na pobočku dané pojišťovny, pak si s sebou nezapomeňte vzít občanský průkaz, rodný list pro dítě mladší patnácti let nebo jiný doklad potvrzující vaši totožnost. OSVČ si musí vzít živnostenský list spolu s přehledem o příjmech a výdajích za loňský rok. Student bude potřebovat potvrzení o studiu a důchodce potvrzení o přiznání důchodu. Pokud patříte k nezaměstnaným osobám, pak si vezměte potvrzení z pracáku. Neplatí se žádné poplatky a pojišťovna si nemůže dovolit vás odmítnout ani následně vyloučit.

Když dojde ke změně zdravotní pojišťovny, pak jste povinni nahlásit změnu zaměstnavateli. Toho musíte uvědomit do osmi dnů od provedené změny. Zaměstnavatel je zase povinen přijetí této informace písemně potvrdit.

Jestliže se rozhodnete pro změnu pojišťovny u dítěte, pak platí stejná pravidla, jako pro dospělého. Zde akorát s rozdílem, že za něj vše řeší zákonný zástupce.

 

Rate this post